Myslel jsem si to taky.

Zatnu zuby a nějak to ve vztahu doklepu.

Klepu to už skoro třicet let, tak proč bych to nedoklepal, než zaklepu bačkorama. Cítil jsem, že moje manželství má své mouchy, ale vždyť se přece dají dělat kompromisy, ne ? A když zatneme zuby a budeme dělat, jakoby nic, abychom se nikoho nedotkli, tak…….Bum!!! Jednoho krásného dne se zničehonic vztah rozletěl na kousky. Vypadalo to jako rána z čistého nebe. Léta nenápadného „přifukování, „tlakování“, střípků, které plnily časovanou bombu. Zatnuté zuby vyletěly jak vyplivnutá protéza.

Exploze mě vyvrhla rovnou do nového vztahu, který, jak jsem zjistil, čekal připraven, doslova zaparkovaný před domem, s nastartovaným motorem a tlumenými světly. V tomto případě byl maskován do zcela obyčejného nenápadného autíčka, které se kilometr po kilometru začalo pomaličku odmaskovávat do podoby luxusní limuzíny.

Každý z nás má svého ideálního partnera přesně pro ten který kus cesty. A ta pravá partnerka na mě čekala přesně na tom správném místě a ve správnou dobu. Bylo to vyvrcholení mé proměny, která trvala již několik let, po které se měnily se moje názory, životní hodnoty, strava apod. a postupně se zvyšoval tlak na změnu toho nejbližšího vztahu. Až to jednoho dne doslova „ruplo“a můj partnerský vztah se transformoval do svobodného, láskyplného a naplňujícího tvůrčího vztahu, kde oba partneři cítí od druhého naprosté pochopení a vzájemnou pozornost, bez výčitek a malicherností.

Možná mnoho z Vás pozoruje, že v posledních letech se věci kolem nás čím dál tím rychleji mění. Pokud nebudeme před těmito změnami, které probíhají na individuální i celospolečenské úrovni, zavírat oči, povšimneme si, že zesilují tlaky na vše, co je nefunkční. Hlava nám sice může podsouvat, že věci fungují jako dřív, ale srdce nám říká něco jiného. Stále více se zvyšují vnější a vnitřní tlaky na změnu našich vzorců chování a my se jim prostě nejsme schopni ubránit. To se týká každého z nás individuálně, menších i velkých kolektivů, i celé planety. To, co se právě teď odehrává kolem nás, mění naprosto zásadním způsobem naše nefunkční zvyky, kterými si škodíme, prověřuje dokonale naše vztahy a transformuje všechno to, o čem jsme léta věděli, že nám škodí, ale nebyli jsme schopni se toho zbavit.

I když oblast vztahů zdaleka nezahrnuje pouze vztahy partnerské a rodinné, partneři a rodina jsou podrobeny zkouškám jako první. Je to logické. Bez toho, abychom se cítili v partnerském vztahu šťastní, svobodní a naplnění, nemůže pořádně fungovat nic dalšího. V nefunkčním vztahu se nemůže naplno projevit naše osobnost, nemůžeme naplno vyjádřit sami sebe ve všech oblastech života, nefunguje oblast zdraví, ani šťastného a spokojeného žití a bydlení, utíkáme od nefunkčního vztahu raději k práci, kterou se necháváme pohltit a nenacházíme proto harmonii ani v této oblasti. Zkrátka šťastný partnerský vztah je pevný základ našeho šťastného a harmonického života jako celku. Hned za vztahem partnerským jsou vztahy uvnitř rodiny, zejména vztahy mezi rodiči a dětmi. Také disharmonie v těchto vztazích brzdí štěstí téměř ve všech oblastech života. Těžko se asi budeme těšit domů, pokud uvnitř rodiny bude vládnout nesoulad, chaos a napětí.

A když najdeme harmonii a štěstí v partnerství a rodině, když se můžeme svobodně projevit a respektujeme svobodný projev jiného jejího člena, a když současně fungujeme jako harmonický celek, můžeme se porozhlédnout kolem sebe. Jak si rozumíme s kolegy v práci? A co sousedé? Máme toho správného ošetřujícího lékaře? Vyhovuje nám náš dodavatel energií, mobilní operátor nebo obchodník, k němuž chodíme každé ráno pro čerstvé pečivo? Vyhovuje mi moje strava, způsob života, bydlení, způsob dopravy či způsob oblékání? Nešlo by si zařídit život jednodušeji, pohodlněji a příjemněji?

A především: „NEZAPÍRÁME SE V NĚJAKÉM VZAHU A NETLAČÍME TÍM SAMI PROTI SOBĚ? NEJSOU NAŠE VZTAHY VÝRAZEM ZÁVISLOSTI? „

Aniž bychom si to možná uvědomovali do všech důsledků, náš život se skládá ze vztahů. Ze vztahů k sobě samému, k partnerovi, dětem, spolupracovníkům, sousedům, lékařům, učitelům, řidičům, chodcům, popelářům, ledničce, pračce, jídlu, sázkám, alkoholu…prostě ke všemu, co nás obklopuje.

A všechny tyto vztahy procházejí a v nejbližší době jsou a budou podrobeny tvrdé revizi a následné transformaci.

A co s tím? O tom si můžeme dál povídat. Třeba na těchto stránkách.

Radek

Mohlo by se vám také líbit...