Novinka Transformace archiv

Systémová pravidla na této planetě jsou nastavena velmi rafinovaně.

Systémová pravidla na této planetě jsou nastavena velmi rafinovaně.

A nemluvím jen o pravidlech právní povahy, ale i pravidlech tzv. morálky. Jsou konstruována tak mistrně, že jdou proti samotné přirozenosti lidské bytosti. Naše přirozená touha po klidném a spokojeném životě je prošpikována řadou nekonečných povinností, které nám narušují rytmus života. Od povinného přezouvání zimních pneumatik, změny času, STK, přes pravidelné povinné kontroly komína, po povinné návštěvy školy, lékaře, úřadů atd., atd.)

Drtivá většina lidských bytostí na této planetě (troufnu si tvrdit, že plných sto procent), ze své naprosté lidské přirozenosti prostě nemůže dostát všem těmto pravidlům. Prostě to nejde! I ten nejsnaživější, nejpořádkumilovnější a nejzodpovědnější občan, který má vše s předstihem zaplaceno, potvrzeno a přiznáno a třikrát do roka si pro svoji bezpečnost našívá na kabát nové reflexní odrazky, má prošlou lékárničku v autě nebo zapomněl v daňovém přiznání správně vyplnit nějakou tu kolonku pod č. xxx. Předpisů, omezení a pravidel je tolik, že je dodržet prostě a jednoduše není možné. Postupujeme-li od prostého občana výše, pravidel přibývá a jsou v praxi stále nesplnitelnější. Živnostník nebo společnost nemůže prosperovat, ba dokonce ani fungovat, pokud dodrží všechny nesmysly (jen výjimečně i smysly), které jsou jim uloženy.

Ale to se stále ještě nic neděje, neboť všechna ta pravidla, která jsou nastavena, málokdo kontroluje a vynucuje. Nejsou kapacity, které by tak činily. A tak se jim nevěnuje pozornost a zcela přirozeně se určitá omezení a povinnosti, které si vyhodnotíme jako nesmyslné, nerespektují. Dělají to tak všichni, takže co se mi může stát? No právě!

Dlouho se neděje vůbec nic. Jenže pak se náhle objeví nad hlavami nešťastníků letící dravec. Někdo, kdo má zájem na tom, aby postihl ne všechny „hříšníky“, ale jen jednoho. Z jistých důvodů provede výběr. Lov začíná a dravec to nemá ani moc složité! To, co léta procházelo, případně prochází u jiných bez mrknutí oka, jako kdyby nebylo. Pozornost dravce je zaměřena právě jen na jeden vybraný objekt, který je po krátkém boji za pomoci všech prostředků zničen. A k lovu se kupodivu přidávají i všichni ostatní. Ti, kteří sami oním legendárním kamenem rozhodně nemohou hodit.

Na tomto principu je založen dnešní svět.

Pojďme se podívat např. na současný hon na Facebook (https://denikn.cz/736436/nafotila-si-tisice-stran-tajnych-dokumentu-o-facebooku-kazdy-den-zverejnuje-novou-varku/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=648110&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=blHMV4D0TC3-202111030532&dop_id=14087926) Léta všichni věděli o jeho obsahu, všechny ostatní menšinové platformy se chovají zcela stejně, téměř všechna větší média se chovají bez uzardění podle stejného klíče. Hněv strach a násilí přitahuje sledovanost! A najednou je dravcem loven Facebook! O co tedy jde?

Podle mého přesvědčení jde zcela nepochybně o energii. Zřejmý příznak, že dravci už tak nějak dochází potrava. Jestliže mu dříve postačila energie strachu, hněvu a agrese, která se objevovala ve Facebookových příspěvcích, nyní už je nucen spolknout i slepičku, která mu dříve snášela zlaté vejce v podobě těch „nejhustších“ energií. Až, nasycen, vylíže poslední misku energie rozhořčení a bezmoci uživatelů této největší platformy, vrhne se na jiné. A bude hledat zase velká sousta.

A jak máme s lovícím dravcem naložit my?

Nechme ho klidně lovit prázdné skořápky. Neposkytujme svou vzácnou životní energii někomu, o kom víme, že právě o tu mu jde. Budujme si své životy a malé platformy, na nichž se budeme věnovat úžasné svobodné tvorbě, kterou dnešní vodnářské energie podporují. A dravec? Ten ať v klidu a míru odejde z našeho světa!

Autor: Radek

Mohlo by se vám také líbit...