Tahle hra je nám dokonale známá. Spojujeme tužkou nebo pastelkou předem vyznačené body na papíře, až nám vyjde obrázek. Třeba slona, kočky nebo klauna. Nejčastěji se řídíme podle předem vyznačených čísel tak, aby vyšel takový obrázek, který nám autor spojovačky předem připravil. Jenže, co když vidíme věci jinak? Co když mezi jednotlivými body spatřujeme jiné souvislosti, než jak je viděl autor? Pojďme si tedy v této rubrice trochu hrát se souvislostmi, které nejsou předem dány a budou na první pohled působit možná poněkud neobvykle. Zkusme to brát prostě jako hru. A možná právě proto nám místo předem připraveného pejska u boudy vyjde třeba obrázek krásného bělouše, ženoucího se nespoutaně širou stepí. Vždyť božská tvorba je zcela neomezená a ničím nespoutaná. A vše, co vidíme kolem sebe je její výsledek…

Zcela nedávno jsme na našich stránkách zveřejnili nahrávku, kterou jsme nazvali „Rozhovor se svou duší“. Onou duší byla myšlena především „Jednota“, tedy bod, v němž se naše ega protínají, nebo chete-li, splývají s „Jednotou“, tedy Bohem. Tento bod nosíme každý uvnitř sebe a je v něm informace o všem, co jest. Spojíme-li se tedy se svou duší, spojíme se s Bohem. Každý z nás bez rozdílu.

Využili jsme Tínčiných mimořádných schopností a nechali hovořit duši skrze ni. A já se ptal. Kromě jiných otázek přišla řeč na vodu a její sílu. Proč si voda v celé své mohutné síle jako nespoutaný živel vybírá pouze některá místa? A co nám přináší za vzkazy?

Odpověď pro mne byla trošku překvapivá, přestože vlastně zcela přirozená a pochopitelná. Vždyť přece vše, co se odehrává kolem nás je vzkazem. Zprávou. Informací. Je to vyjádření čistých energií ve hmotném světě. Tak proč by to právě u vody, která je dokonalým nosičem informací, mělo být jinak?

Bylo mi odpovězeno, že síla tohoto živlu se soustřeďuje nejen na místa s nízkou frekvencí vibrací, ale i ta, kde byla voda nějakým způsobem svázána, spoutána…(jakoby se chtěla osvobodit, napadlo mě k tomu)…na místa, která mají s tímto jejím spoutáním, svázáním, omezením nějakou souvislost a třeba taky na místa, která třeba svým jménem nesou nějakou informaci, kterou pochopíme ve spojení s tímto živlem.

No a o pár týdnů později přišly podněty, které na tento náš hovor zcela přesně navazují. A je jen na nás, jak tento vzkaz pochopíme a jaká čísla na obrázku spojíme…

Pro ty, co nejsou fanoušci astrologie, připomínám, že bouřka se prohnala Rakovníkemv předvečer novoluní v Raku…Nabízejí se ale i jiné souvislosti. Stačí jen zapojit fantazii. Např. základ slova Rakovník připomíná jednu vážnou nemoc, která trápí lidstvo mnoho desetiletí…a voda je, jak známo, velmi léčivá..

A jméno města „Zlín„? Nemá to snad něco společného se zlem? A co měl znamenat ten úžasný, ale poněkud zlověstný mrak nad ním? Zkusme si odpovědět každý sám pro sebe.

A učme se vnímat vzkazy, kterých je kolem nás plno a které nejsme zvyklí v záplavě předem připravených obrázků o našem světě, vnímat. A nebojme se o nich přemýšlet tak trochu v jiných souvislostech než jsme zvyklí. Co když nesou důležité a přesné informace právě pro nás?

Mohlo by se vám také líbit...