Duše je nejsilnějším nástrojem tvorby, který máme. Láska a čistota v ní obsažená má pro nás nedozírné možnosti. Víte kolik energie dokáže duše vyprodukovat při své tvorbě? Pokud si uvědomíme, že energie nemá hranice, pak nám musí být nad slunce jasné, že hranice neexistují. To ale neznamená, že bychom měli tvořit cokoliv jiného než svou vlastní cestu a své vlastní zdravé energie.

Zkuste se zamyslet nad tím, proč bychom svým jednáním a svou energií neměli ovlivňovat nikoho jiného než sebe sami?

Myslíte si, že máme právo zasahovat do energií jiných lidí, pokud nás o to sami nepožádají?

Víme, jak se tvoří karma? Tedy přesněji řečeno cyklus pochopení?

Z mých zkušeností vím, že je to na základě vyslané energie a vždy ve chvíli, pokud ovlivníme druhého svou energií bez pozvání anebo když vyšleme svou energii jako je např. vztek, nepochopení, žárlivost, strach nebo pocit zadostiučinění, tedy zvrácený pocit spravedlnosti směrem k druhému! Důležité je abychom si byli vědomi, své energie a na základě tohoto faktu se stali mistry své vlastní tvorby. Je důležité naučit se zcela vědomě dávat impulzy svému myšlení a současně se otevřít těm „správným“ pocitům.

Ale jak to udělat, abychom mysleli pozitivně a cítili při každé myšlence vděčnost, případně správný pocit, který dokáže danou myšlenku podpořit a realizovat?

Z mé praxe vím, že jediná cesta vede přes pochopení vlastních omezení a rozkrytí vnitřní válečné hry s názvem „nevědomé ego a jeho manipulace“. Současně by mělo dojít k rozkrytí toxických programů, které si neseme z dětství, nebo i z jiného života, kde nedošlo k pochopení!

Jistě si říkáte: Co „nevědomé ego“? To se mě netýká!

No možná, že skutečně netýká? Ale daří se vám v životě vše podle vašich představ? Jste spokojeni? Máte úžasný vztah a funkční rodinu? Dostatek hojnosti ve všech oblastech života a jste naplněni a v harmonii v každém okamžiku? Pokud ano, gratuluji. Pak jste si skutečně vědomi své duše a tvoříte velmi mistrovsky svůj život! Je-li ale opak pravdou, pak s vámi vaše nevědomé ego manipuluje a udržuje vás v nevědomí, protože je to jediný způsob, jak vás neustále ovládat, aniž byste jej odhalili. Takto tvoříte na základě svých omezení a nevědomě jste obětí vlastního manipulativního ega!

Každý program i vzorec chování, který máme v sobě, tvoří naši realitu. Každá energie, i ta o které víme i hlavně ta které si prozatím nejsme vědomi se promítá do tvorby našeho života! Jako bychom měli před sebou velké zrcadlo a vše, co je na povrchu i hluboko uvnitř se díky našemu odrazu okamžitě zhmotní. To je zákon přitažlivosti! Je to jeden z vesmírných zákonů, které fungují na nás jako jednotlivce, ale stejně tak v celém našem kolektivu a v neposlední řadě i celoplanetárně v celkovém součtu všech našich energií. Každá figurka na šachovnici má svůj vlastní odraz, ale i všechny figurky společně na šachové desce vyřazují jedno velké energoinformační pole.

Když si uvědomíme, jak energie fungují není těžké pochopit, čeho se na sobě navzájem, byť i nevědomě, díky vnitřní manipulaci ega, dopouštíme.

Tvořit svůj život na základě nevědomého přístupu k tvorbě je bláhové, ale budiž. Ovšem domnívat se, že když pošlu svou energii a současně s ní i svůj odraz do kolektivního pole, že přispěji k pozitivní změně čehokoliv je přinejmenším šílené. Ego totiž v sobě skrývá programy sebedestrukce, manipulace, pocitu oběti, zadostiučinění, touhy vlastnit, ovládat druhé a další neméně podstatné programy.

Z jakého důvodu, by se měla naše tvorba na kolektivní úrovni lišit od tvorby našeho řekněme „soukromého“ života? Když se vám životě nedaří, myslíte si, že na kolektivní úrovni to bude jiné? Skutečně věříte tomu, že když nedokážeme tvořit svůj šťastný život, dokážeme vytvořit šťastnou planetu bez boje a změnit svět podle svých představ? Není pravdou, že bychom měli všichni začít nejprve u sebe a tvořit nový svět teprve až budeme mít dostatek zkušeností?

Myslíte si, že na základě toho, co víme o energiích a zákonu přitažlivosti je doopravdy možné, abychom poslali čistou energii, pokud jsme ovládáni a manipulováni vlastním egem a nemáme o tom ani potuchy? Jestli to tedy možné je, tak z jakého důvodu nám to nefunguje v našem osobním životě?

Víme, že náš vnitřní svět odráží v naší tvorbě vnějšího světa. Tak z jakého důvodu se nesnažíme poznat svůj vnitřní svět a změnit to, co nám nevyhovuje, aby se tato změna mohla opět projevit i venku?

Není možné, že je to jen způsob, jak odvést naši pozornost od skutečně důležitého vnitřního světa (pocitů a myšlenek a vlastní síly vědomí), který může do důsledku ovlivnit to, jak bude vypadat realita vnějšího světa! Jste-li ochotni vidět svůj vnitřní svět, pak jste právě nalezli odpověď …

Mohlo by se vám také líbit...