Vědomí naší duše sahá daleko až za hranice tohoto světa. Příběh indiánských předků je příběhem lásky a úcty k přírodě s vědomím vesmírných zákonů v respektu k noční obloze. 

Moudrost indiánských předků 40×30 cm k obrazu dostanete také tuto originální meditační hudbu v délce cca 15 min.

Je to jako nádhená kniha plná vědomostí o zdraví, zdravé energie, léčitelství a budování zdravého života v souladu s kultovní tradicí a obrovským odhodláním předávat všechny nabyté vědomosti dál. Naše duše má před sebou nelehký úkol. Máme se vzdát části moderního světa, který v dnešní podobě postrádá všechny základní zdravé principy a uchýlit se k tvorbě toho nejcennějšího, co jsme od Boha dostali. K tvorbě zdraví.

To, co je v tomto světě přežitkem, je v našem světě potřebným vodítkem.

Když jdete v souladu se svou duší, navibrujete do určité energie, kterou je potřeba si také udržet a respektovat ji. Pečovat o svou energii znamená jíst stravu, která má takovou vibraci, jako naše duše. A tuto stravu získáme jedině tím, že si ji sami vypěstujeme. Obchody jsou plné ovoce a zeleniny, která jsou spíše jedlým plastem, než kvalitní potravou. Strava má především doplnit energii. Pokud ovoce, které jíme, nemá energii ze Slunce a je chemicky ošetřeno, našemu tělu energii ubírá a rozhodně ji neobnovuje.

Moudrost indiánů a starodávných předků nás učí, jak využít sílu Slunce a Měsíce. Jak předcházet nemocem a starat se i svou duševní hygienu. Indiáni si zajišťovali potravu, odpočívali, milovali se, zpívali a tančili.

Co všechno z toho ke šťastnému životu potřebujeme dnes?

Mohlo by se vám také líbit...