Novinka Příběh obrazu Transformace archiv

Kdyby Sissi žila, tentokráte by byla sama sebou!

Kdyby Sissi žila, byla by tentokráte sama sebou! A jak to vím? O tom vám bude vyprávět má duše. Jsem si jistá, že Sissi by tentokráte svůj život uchopila zcela jinak. Cítím, že by právě na základě vlastního pochopení svého života jako Sissi, v němž byla sice slavnou a obdivovanou kráskou, jejíž krása se dotýká i dnešní doby, věděla, jak žít jinak. Jsem si jistá, že by se podívala na svou minulost a uvědomila si, kým tenkrát byla. Ona totiž nebyla nikým. Byla systémovou loutkou, ovládanou manželem a strachem z projevení se a obětí touhy po svobodě. 

Dokázala by se vyrovnat se svou bolestí a s vězením, které pro ni představoval císařský palác a hrdě by vystoupila ze své role pošlušné, byť vzpurné, týrané a nevyslyšené oběti, která nemohla říci, co cítí, dělat, co potřebuje a žít svůj život svobodně se svou rodinou. Byla nucena přivést na svět naslédníka trůnu, na což ve svých sedmnácti letech nebyla připravena. Vím, že by se vzepřela osudu a chtěla by si svůj život a sebe samou tvořit zcela svobodně. Nedovolila by, aby ji kdokoliv ovládal a manipuloval a hrdě by vystoupila. Dnes by mohla být například jasnovidkou (jasnovidné schopnosti měla i kdysi- je to přirozenost její duše), která z pohledu ostatních nebývá pochopena a přijímána. Tentokráte byste ji nepoznali na pohled, ale podle moudrosti duše. Říká čistou pravdu, sděluje své nejniternější pocity, vize a touhy a žije zcela odlišným zdravým životem, co možná nejpřirozenějším a nejohleduplněnějším k sobě, k ostatním i přírodě. Není příznivcem plastických operací a ani jiných šíleností, jak o ni tvrdí zlí jazykové v podobě médií. Stala se krásnou a přirozenou bohyní se svými vadami na kráse a žije svůj život v ústraní daleko od lidí a slávy mimo systém. Sissi nese poselství pro každou z nás mé milé ženy a dámy dnešní společnosti. Prožijete-li její příběh, uvědomíte si, jaké zlo pácháte na sobě samých používám barev na vlasy, chemické kosmetiky a drogerie, plastickými operacemi a zásahy do své přirozenosti. Možná se i zeptáte samy sebe, proč tak činíte. Možná jste kdysi dávno měly nezdravý vzor. Možná vás v mládí rodiče nepřijímaly a vy jste se s tím prozatím nevyrovnaly. Možná máte v sobě program sebedestrukce, stejně jako kdysi mladičká Sissi, nebo jste prostě jen zapomněly na to, co pro nás příroda a přirozenost znamená. Kolik nám dává a jak úžasně zdravé bychom mohly být, kdybychom skončily s nezdravým způsobem života. 

Sissi, co bys dnes řekla ženám, pro které jsi byla „nezdravým vzorem“? Kam bys je nyní vedla, kdybys dostala druhou šanci? 

„Vedla bych vás k sobě, milé a vznešenené dámy. Vedla bych vás ke zdravému a přirozenému způsobu života. K lásce k sobě samé a ke zdraví. Ukázala bych vám cestu ke své duši, abyste mohli překonat všechno, co v sobě nosíte a vyléčit svá největší traumata. Protože tohle jsem teď já! Jsem zdravá osobnost, vyléčená ze svých nejniternějších bolestí, traumat i omezujících programů svého nezdravého chování. Tady jsem a žiji život v laskyplné rodině, obklopena přirozenou krásou stromů a květin, místo megalomanských sloupů staveb a zlacených pohárů. Pracuji s hlínou, čímž vzdávám slávu Matce Zemi a její kráse. Vařím z jejích darů a jím to, co uvařím beze strachu. Nemám již služebné, ale vedu sebe i děti k zodpovědnosti. Nemám drahé šaty a neničím se nezdravými dietami, ale naslouchám svému tělu a jeho přirozenosti. Jsem sama sebou. Nikým neovládaná a svobodně tvořím a říkám to, co cítím. Předávám svá poselství v tichu své duše a doufám, že jednoho dne se mi podaří změnit to, čeho jsem se kdysi dopustila a že se tentokráte stanu zdravým vzorem pro malé holčičky i vás dámy zcela přirozeně a tentokráte žitou zkušeností. Prožitou, láskou, vírou a důvěrou v sebe a své žité hodnoty a ideály.“ Vaše a tentokráte i svoje Sissi

Mohlo by se vám také líbit...