Každý z nás se v životě snaží o to, aby si ho ostatní lidé vážili a respektovali ho.

Ale kde se vlastně úcta a respekt bere a kde vzniká? Tohle je zásadní otázka pro náš posun v úrovni duše i osobnosti. Pojďme se na to podívat z pohledu osobního a vztahového kouče a také z pohledu transformačního průvodce.

Co je úcta? Jakou má energii a kde se v našem životě úcta odráží?

Úcta je energie, která nám dává možnost rozvíjet to, co jsme vytvořili, anebo to, co jsme dostlali jako dar. Z pohledu průvodce úcta velmi úzce souvisí s péčí. Pečovat o něco nebo někoho je základem úcty, protože když mám k něčemu úctu, nedovolím, aby to ztratilo svou hodnotu. U tohoto tvrzení pozor, protože hodnota může a nemusí být pouze materiální, ale může být vyjádřena i formou poznání, emoce, rozvoje, či hojností.

Jak vytvořit úctu našeho okolí k nám samým?

Úcta se tvoří úctou. Ve chvíli, kdy budu uctívat sebe, svou osobnost, své tělo, svou mysl i své pocity či životní enrgii, tedy celou svou bytost jako celek a budu o sebe pečovat, mé okolí si toho všimne a tato energie se odrazí na způsobu vnímání mě samotné lidmi v mém okolí.

Ale jaký vztah máme vlastně k sobě a máme vůbec sebeúctu? A jak se konkrétně sebeúcta projevuje?

Vážíme si vůbec sebe a svých největších darů, jako je např. intuice? Vážíme si svého těla, které nám dává možnost žít hmotný život a zažívat sebe jako tvůrce ve hmotné realitě? Uctíváme moudrost svých předků a duší, které již ke své moudrosti došli? Vážíme si svých vztahů, které nás učí být sebou samými a jsme schopni a ochotni pečovat o to nejcennější v našem životě, tedy o naše zdraví? Uvědomujeme si vůbec, že naše zdraví závisí na přírodních zdrojích a darech matky přírody a vážíme si jí dostatečně za to, že nám poskytuje vše potřebné? Ano? A jak konkrétně tedy svou úctu k přírodě projevujeme? Péčí? Respektem? Tvorbou, která dary přírody neničí a nedevastuje, ale tvoří a znásobuje veškerou její energii? Takovou, která podporuje růst, tvoří úrodnou půdu a veškeré přírodní zdroje slouží ne k manipulaci a k devastaci, ale k další tvorbě, která přírodě prospívá?

Stalé se ještě divíme, že tato společnost si úctu nezaslouží?

Možná proto, že ji ještě sama nezačala tvořit.

Aktuální recepty, energie a koučinky

Každý den na váš mobil službou whatsapp

Mohlo by se vám také líbit...