Novinka Transformace archiv

Jak přežít proměnu našeho světa?

Události se daly do pohybu. Pro mnohé z nás je těžké připustit, že pandemie koronaviru je jen začátkem hlubokých osobních a společenských změn. Ale je to opravdu jen první z jezdců dlouho očekávané apokalypsy. Ta ovšem neznamená zkázu, ale zrození. Zánik starého a vznik zcela nového. Jiného, barevného, svobodného a láskyplného.


Brzy přijdou zásadní změny ve všech oblastech našeho života.

Starý svět, jak ho známe, přestává existovat, jeho struktury se hroutí.

Jak se s tím vypořádat?

Tak jako není bezpečné setrvávat ve starém domě, určeném k zániku, je i v tomto případě naprosto nezbytné přeladit svoji pozornost na tvorbu nového. Přestat věnovat pozornost, a tedy energii, všem (!!!) katastrofickým prognózám dokumentujícím zkázu starého nefunkčního systému a přinášejícím strach, který jediný drží prastarou ruinu na nohou. Povšimněme si toho, že apokalyptickým scénářům se bohatě věnují nejen mainstreamová média, která jsou na strachu založena programově, ale i média alternativní a sociální sítě.

My se ale potřebujeme přeladit! Přestat věnovat naši energii zániku, boji, destrukci a přeladit ji na tvorbu nového. Uvědomíme-li si, že síla naší energie den ode dne, a nyní již doslova hodinu od hodiny, roste, je nasnadě, že právě tento moment je pro naši přítomnost, a tím změnu budoucnosti, to nejdůležitější.

Přestože destrukce není bez zajímavosti a dokáže připoutat pozornost mnohých, mějme na paměti, že každá myšlenka tvoří. Nepřijímané tvoří nepřijatelné, nepochopené tvoří nepochopitelné, boj tvoří prohru a sebedestrukci, marnost tvoří zmar a deprese.

A my chceme tvořit, žít a milovat. Toho si buďme vědomi po každou další vteřinu našich životů. Nastává doba změn struktur kolem nás. Některé body se budou potápět ke dnu, jiné stoupat vzhůru. A těch se držme. Držme se!

Radek

Mohlo by se vám také líbit...