Chcete mít vlastní terapeutický obraz na míru z Léčivé galerie?

Fenomén

Fenomén – Energie, která mění náš svět. Přichází zdánlivě odnikud. Přesto, aniž bychom si toho zprvu povšimli, proudí ze samotné prapodstaty našeho Bytí a z hloubi naší paměti.. Mění vibrace nám známého světa od základů a posunuje naši realitu za hranice dosud představitelného. Spojuje v sobě částečky všech předtím přišlých energií do jednoho celku, jehož synergický efekt prolamuje dosud neprolomitelné. 

Obraz byl dokončen 26.11.2023 ve 23:13 hodin. K reprodukci obrazu dostanete i speciální vonnou esenci, která vás přenese přímo do jeho nitra. 

Poselství černé labuťě

Definice:

Černá labuť nebo teorie černé labutě je metaforou popisující důležité neočekávané události, které mají významný dopad na společnost. Tyto události se odchylují od toho, co je běžné, a proto je obtížné je předvídat. Často se objevují snahy tyto události ze zpětného pohledu racionalizovat. Obraz nese odkaz pro březen roku 2024. Energii jsem zachytila 18.11. 2023. v nočních hodinách. Dne 21.11.2023 vyšel článek, že se černá labuť skutečně objevila na Přerovsku.

Magie tvorby

V obraze je zachycena magie tvořivé síly. Je to energie vlastního uvědomění si si své jedinečnosti, svých darů a talentů a jejich propojení v jeden celek. Svobodná tvorba bez omezení. Láska, která tvoří v lasce, s láskou, lásku z nitra své duše. Touha milovat to, co dělám a dělat to, co miluji. Předávat své zkušenosti, svá poznání a dělit se o ně s ostatními. Je to vyznání vlastní energie v energii, kterou sdílím. Láska a pomoc, touha a sebeprojevení se ve svobodné tvorbě.

Hra stínů - Osvícení

Obraz nám ukazuje cestu k osvícení a pochopení duchovních pravd o sobě samých. 

Je zdrojem duchovní energie a magií svobodné tvorby v plném vědomí vlastní tvořivé síly. Intuice je zdrojem svobody. 

Ten, kdo vnímá, dokáže přesně rozlišit, co je a co není s jeho energií v souladu.

Dokáže si určit své vlastní hranice ve vztazích k systému a dokáže si je také udržet. 

Je to inspirativní, zcela vědomá, energie bytí, která posiluje naše vlastní svobodné sebevyjádření.

Tvorba Matky Země

Obraz nám ukazuje nový směr. Cestu k soběstačnosti a zdraví. Matka příroda má pro nás vše, co potřebujeme. Stačí jí jen naslouchat. Spolu s ní, s respektem a vděčností, tvořit naše společné zdraví.

Transformation

Obraz vznikl v energii nejsilnějšího úplňku ve Střelci dne 5.3.2023. Tato krásná transformační energie nás vede k pochopení naší dosavadní cesty. Kam jsme do této chvíle směřovali. Zda jsme šli k sobě a k vlastní seberealizaci. Obraz nám ukazuje nový směr. Cestu k úspěšnému a šťastnému životu. Doslova říká: „Žij svůj život pro sebe! Žij a naplň svůj záměr duše. Raduj se. Užívej si. Tvoř!“

Matka - Brána duše

Vědomá žena Věku Vodnáře je otevřená své duši a tvoří svůj život v souladu s novými energiemi. Tvoří své zdraví i zdraví celé rodiny, tvoří reapekt, svobodu a nezávislost ve všech oblastech života. Realizuje vědomý a udržitelný život. Více zde⇒

Jádro Tvorby - Do duše

3.5.2023 energie „Podstaty“ prostoupila hmotou. Dne 5.5.2023 se začne plně realizovat v našem životě. Symbolizuje Podstatu. Jádro tvorby. Je to obrovská energie životní síly. Skutečné propojení s realitou. Díky sebepoznání, nesoudím a neposuzuji. Všechno jsme my! Naše podstata je v každém z nás a ve všem okolo nás. My jsme součástí. Světlo duše neodděluje sebe od druhých. Právě díky sebepoznání chápeme každého. Prostupuje naprosté přijetí skrze vnímání podstaty. Stále si uvědomuji kdo jsem a stále jsem v proudu duše. „Jádro tvorby“ je podstatou všeho. Náš životní příběh, který vstupuje do reality a „My“ se stává součástí všeho, co žijeme a kam směřujeme.

Infinity Complete - Change

Dne 28.3.2023 energie „Infinity“ prošla přes všechny čakry planety Země a ukotvila se. Dne 30.3.2023 se začne plně realizovat v našem životě. Symbolizuje zcela vědomý život žitý dle principů Věku Vodnáře. Je to tvorba zdravého života, realizace vědomého a udržitelného života, energetické svobody, potravinové svobody, zdravých vztahů, svobodného vzdělávání, dopravní svobody, regionálního pěstitelství, ekologické domácnosti, zdravotní svobody díky přírodnímu léčitelství a darům přírody a život v souladu a s respektem planetě Zemi a jejímu ekosystému. Změna – realizace- existence.

Do lásky - transformační obraz pro vzestup plného vědomí lásky

Vzestup do vědomí duše a realizace svobodného sebevyjádření.  Láska a umění ji tvořit. Víra ve vlastní tvořivou sílu a její realizace. Život, který miluješ a žiješ ho v plném vědomí lásky a respektu k sobě i ostatním. Zdravé vztahy.

Žité zdraví.

Žitá svoboda.

Žitá harmonie. 

 

Infinity Power of love - moc přítomnosti

Moc přítomnosti.

Neomezená síla duše.

Neomezený potenciál tvorby.

Násobek, nebo-li synergie všech mých teď.

„Má síla duše proudí v mocné přítomnosti“.

„Infinity now“.

Infinity Love - obraz, který vše změní 💚

V obraze je zachycena podstata Lásky. Infinity Love – všeobjímající, nekonečná, bezpodmínečná, vše tvořící láska a její vědomí.

Podstata existence – stvoření života i světa. První nádech i výdech. Úder srdce „teď“!  Já jsem „Infinity Love“ 

K obrazu je pro vás i naše originální Mp3 meditační hudba v délce 11:02 minut. Poslechnout ukázku si můžete zde

Infinity Evolution - záměr duše 🧡

Infinity evolution vyjadřuje Božský záměr. Evoluci, rozvoj, expanzi, exponenciální růst, přechod do vysokých vibrací, do vědomí duše, která přesahuje hranice všech starých paradigmat. Infinity evolution je božský záměr. Potřeba, touha, rozvoj. Je to splynutí. Je to spočinutí v součásti vlastní existence. Jsme součástí. Jsme více, ale současně méně. Je to jako jedna jediná buňka, jedno jediné jádro v celém těle. V miliardě, miliardě a miliardě buněk, které tvoří dohromady dokonalý celek. Jedno malé světlo. Jiskra, ve které je obsažen celý Vesmír. Božský záměr je touha realizovat, zažívat, tvořit, jít cestou, kterou jsme si vybrali, poznávat svou duši do hloubky. Dávat impulzy ke stále hlubší a hlubši tvorbě, ke stále hlubším prožitkům, zážitkům a smyslovým vjemům. Je to síla emoce, Je to čistá, naprosto neomezená tvorba sebe samých v realitě, která díky tomu dostává zcela nový rozměr. To je Infinity evolution. Záměr Boha v jeho vlastní existenci.

Infinity Intuition - pravdivost duše 💙

V obraze je zachycena podstata „Infinity Intuition“. Božské intuice. Duše ve své pravdivosti. Duše v úplném proudu všeobjímající lásky a vědomí. Duše, která dokáže to, co hlavou nikdy nepochopíš. Duše v proudu své jedinečnosti. Energie ve své síle a moudrosti. Láska ve své nejkrásnější podobě. Láska v realitě, realita v lásce. Ničím neomezená síla a laskavost. Vnímání svých potřeb. Tvorba svobody a života v absolutní svobodě beze strachu. Láska, jenž tvoří plně odevzdaná sobě a své životní energii.  Láska, která je láskou a podstatou všeho, co vzniká … Nový pohled … 

5. Element "Láska" - transformační obraz

V obraze jsou zachyceny všechny čtyři živly a pátý element „láska“. Oheň (vášeň, smyslnost, touha i sexualita), Voda (životní síla a energie), Vítr (svoboda, lehkost a vědomí) i Země (zdraví, příroda a uzemnění). Láska, která proudí celou vaší bytostí a vy si ji konečně dokážete užívat. Je to jako probudit se ze špatného snu do úplně nové a nezatížené reality. K obrazu je pro vás i naše originální Mp3 meditační hudba v délce 11:02 minut. 

Poslechnout ukázku si můžete zde

Vědomé ženství - transformační obraz

Vědomá žena je obrovská osobnost. 

Vyzařuje z ní síla, nezávislost, svoboda, krása, tvořivá energie a všeobjímající láska. Vědomá žena dokonale zná svou osobnost, svou tvořivou sílu, mentální sílu, svou intuici i své tělo a sexualitu. 

Jen ona dokáže vytvořit a zrealizovat svou nejkrásnější představu o sobě samé. Je milující ženou, maminkou i milenkou. Je plná vášně a energie, protože pochopila, kde jsou hranice jí samotné a zná své životní hodnoty. Láska v jejím nitru naplňuje a tvoří to nejkrásnější. Láskyplné vztahy a láskyplný život. K obrazu je také meditace a koučink na přepsání starých programů „Vědomé ženství“  

Ametyst - transformační obraz pro rok 2023

Ametyst je kamenem transformace. Jeho energie je zachycena v obraze a vyjádřena hudbou. Je to síla nevídané intuice. Vědění a vědomí. Transformace, změna, realizace, přeměna. Nové začátky. Přijetí nepřijatelného a opuštění neopustitelného a hlavně o realizace potřebného. Transformace karmy. K obrazu dostanete také naši originální Mp3 meditační hudbu v délce cca 8:00 minut. ⇐ Krátká ukázka meditační hudby

Do vědomí - (transformační obraz)

Léčivý colorterapeutický obraz, v němž je zachycena energie vzestupu vědomí pro rok 2023. Je to krásná a velmi silná energie Atlantidy a její moudrosti. Jsme na začátku úplně nové etapy lidského vědomí. 

Naším úkolem je poučit se z minulosti a nastartovat vzestup do svobodné tvorby. 

K obrazu dostanete také naši originální Mp3 meditační hudbu v délce 12:47 minut.

⇐ Krátká ukázka meditační hudby

Tvořivé lůno - transformace v oblasti práce a finance a také vlastní tvorby

Tvořivá síla. Božská podstata. Zákon přitažlivosti a zhmotňování. Síla energie tvořivého procesu. Základní stavební kámen transformace. Božská energie. Lůno. Podstata mateřské energie. Touha po zdravém životě a okamžitá realizace. Otevřená duše, která tvoří pro co přišla. Tvoří svůj záměr. Tvoří svou existenci a stále více se spojueje se svou moudrostí a pravdivě hledí na svět. Je si totiž vědoma sebe samé, vědoma si duše. 

K obrazu dostanete také naši originální Mp3 meditační hudbu v délce cca 8:00 minut.

⇐ Krátká ukázka meditační hudby

Probuzená - žena, která splynula se svou duší

Žena, která odpočívá v hloubce své duše a tvoří život s lehkostí. 

Je si zcela vědoma sebe samé a vesmírné pravdy. Respektuje sebe i druhé. Je svobodná, laskavá, milující a zcela splynula se svou podstatou. Díky jejímu vědomí, všechno co tvoří, má obrovskou sílu. Její pravdivost a moudrost je okouzlující. Její nádherná duše září. Její smyslnost a cit je vzrušující. 

Její láska a všechno, co kdy naplní svou esencí, je hodno respektu. 

Muži obdivují její osobní kouzlo. Je pro ně zdrojem inspirace. 

Léčí úsměvem, pohledem a svou vibrací všechno, co se ocitne v její blízkosti. 

Je to síla, síla emocí. Síla probuzené ženy …

Pravdivá - žena, která je ochotna vidět pravdu uvnitř sebe samé

Je to život bez iluzí. 

Žití v pravdě. Láska k životní cestě. 

Tvorba zdravého života. 

Cesta ke zdraví skrze zdravý vnitřní svět, zdravé pocity, láskyplné myšlenky a zcela otevřený pohled na své nitro.

Zdravé a pravdivé uvědomění.

Jedinečná - každá z nás má své kouzlo

Každá žena má v sobě jedinečnou energii. 

Kouzlo, které září ve chvíli, kdy si je žena své jedinečnosti vědoma. 

Její síla je ve vědomí sebe samé. 

Čím je žena vědomější, tím je silnější, něžnější i vášnivější. 

Tvá chvíle zazářit je právě teď! 

Buď jedinečná!

 

Život - colorterapie životní energie

  • Je čas vstoupit do své životní síly. Je čas si uvědomit svou životní energii. 
  • Je čas o ni pečovat, s láskou ji přijímat a žít v souladu s ní. 
  • V obraze je znázorněný život, životní síla a moudrost. 
  • Strom života, který vyrůstá z lůna přírody. Panensky čistá příroda a křišťálově čistá voda. 
  • Strom, jenž symbolizuje srdce, život a lásku k životu. 
  • Srdce, jenž symbolizuje lásku, vztahy a rodinu. 
  • Kořeny, které jsou pevně srostlé se zemí a s vodou, s životadárnou tekutinou. 
  • Slunce, které je zdrojem životní energie. Kmen, který je zdravý, pevný a ať se děje cokoliv, plně ukotvený. To je život. K obrazu také dostanete krásnou meditaci „Strom života“ v Mp3.

Nespoutaná

Vyjádření životní energie, touhy a svobodného sebevyjádření. Vyjádření naprosté svobody v tvorbě vztahů. Žena je jako divoký kůň. Nespoutaná, vášnivá, nezávislá. Touží po své svobodě a potřebuje svůj osobní prostor. Každá z nás ho má velmi málo a tento obraz nám připomíná, že je potřeba si svou svobodu tvořit a být si vědoma toho, co potřebuji. Jsem žena a žena má své potřeby. Má svá přesvědčení a touží být součástí něčeho vyjímečného. Touží si tvořit svou vyjímečnou cestu a s láskou po ní kráčet, nikým nezkrocená. To je Nespoutaná. 

Mateřství

Láska, důvěra, lůno, splynutí a životadárná síla. Já vnímám dvě svobodné bytosti, které společně kráčí životem bez závislostí a v repektu k sobě navzájem. Vnímám mateřství jako splynutí duší. Absolutní lásku. Přijetí. Vědomí společné tvorby a vzájemného, ale zcela svobodného, naladění. Pro mě je to láskyplné vedení. Maminka jako zdravý vzor a průvodce první životní etapou dětství. Jako pilíř, opora, maják, přístav a moře. Láska absolutna. Láska duše.

Svobodná

Co si představíte pod pojmen „Svobodná“? Já vnímám svobodu jako svobodné vnímání osvobozené od manipulace a strachu vnějšího světa. Jako svobodnou energii. Vnímám ji jako stav, kdy mám své energie vyladěny do celistvosti v harmonickém prožitku. Svoboda je svobodné rozhodnutí bez závislostí, tvorba svobodných a laskyplných myšlenek, pocitů, skutků a prožitků, nezatížených ničím zvenku.

Uvědomění si, že můj vnitřní svět tvoří mou realitu. Svobodná tvorba naplněná láskou k mému vnitřnímu vesmíru. Prožitek duše. Vědomí tvůrce. Stav mysli. Láskyplný čin, který tvoří mou realitu. Realita, díky které se mohu realizovat. Život v lásce a láska k životu. Dovolit si být svobodá ve svém prožitku. Tak jsem svou svobodu prožila já. Ale je to můj osobní pohled. Svoboda je i v tom, nechat vám ten váš. 

Vědomá cesta transformace

Cesta ke zdraví, ke svobodě ve všech oblastech života, lásce, respektu ve vztazích a zcela vědomému přístupu k tvorbě zdravého života a nezávislosti. Je to způsob myšlení, který nás vede k nezávislosti. Je to vědomé zacházení s pocity a jejich zcela vědomá tvorba. Je to uvědomění si, že jsem více než jen fyzické tělo. Je to tvorba zdravé osobnosti a tvorba naprosté nezávislosti, a to vše v plném vědomí. Je to umění tvořit splečně se silou intuice. Je to zásadní obrat k cestě duše. A hlavně je to energie Věku Vodnáře. Respekt ke svému zdraví a tvorba zdravé planety. K obrazu dostanete také naši originální Mp3 meditační hudbu v délce 13:00 minut.

⇐ Krátká ukázka meditační hudby

Vlna pochopení - energie starodávné vyspělé kultury

Planeta začala vydávat svá dlouho ukrytá tajemství. To proto, abychom je rozklíčovali a našli v nich pochopení, které potřebujeme znát. Je to jediný způsob, jak zastavit běh událostí a ukončit sérii zániků a znovuzrození civilizace. Jakmile pochopíme proces sebezničení, najdeme klíč ke svobodné tvorbě na principu vesmírných zákonů, v souladu se svou duší. Nástroje, které potřebujeme pro novou etapu lidského vědomí máme k dispozici, pokud pochopíme jejich poselství a sílu a poučíme se z našich minulých chyb. 

Moudrost předků - energie indiánské moudrosti a kultury

Překrásná energie dávných indiánských předků, která přináší zkušenosti a znalosti přírody. Budeme-li ji naslouchat, budeme žít v hojnosti a blahobytu, který budeme díky respektu k přírodě a vesmírným zákonům užívat. Cítím překrásnou energii naprostého odevzdání se této moudrosti. Vnímám respekt, lásku a zdraví, které proudí díky těmto nově nabitým zkušenostem. K obrazu dostanete také naši originální Mp3 meditační hudbu v délce 13:00 minut.

⇐ Krátká ukázka meditační hudby

Odemykání potenciálu duše

Potenciál duše je naprosto neomezená tvorba v souladu se zákony Vesmíru a tvorby. 

Rok 2023 bude o naší cestě ke své duši. Pokud jste svou duši našli, budete se ubírat cestou svobodné tvorby, potravinové a energetické nezávislosti, tvorbou svobodného vzdělávání a dalších potřebných pilířů pro zdravý a svobodný život. 

Rok 2023 je o potenciálu dospělých, stejně jako dětí. Rozvoj, pochopení a předávání našich zkušeností dál. Pokud jste svou podstatu ještě nenašli, vězte, že v tomto roce již budete kráčet po cestě ke své duši. V obraze je zachycena energie roku 2023 a přišlo k němu také poselství v Mp3.

Chcete mít vlastní terapeutický obraz na míru z Léčivé galerie?