Astrologie Novinka

Energie nových postojů proudí 11.-14.12.2022

V období od 11.-14.12.2022 proudí energie pozitivního myšlení a nových postojů k tvorbě zdraví. Tato energie nás učí se podívat na všechno, co děláme, z pohledu svého zdraví. Zda to, jakým způsobem o věcech přemýšlíme, je zdravé. Učí nás si tuto skutečnost uvědomovat v každém okamžiku a dává věcem nový směr. Zdravý život je výsledkem naší tvorby. Pozitivní myšlení a práce se svými pocity je klíčová. V tomto období stačí, když si uvědomíme, co skutečně potřebujeme a budeme se podle toho chovat. Poté na sebe výsledek nenechá dlouho čekat.

 Tvá duše se tě nyní ptá:

  • Děláš skutečně jen to, co buduje tvé zdraví?

  • Proč tomu tak je?

  • Jakým způsobem bys mohl(a) schopnosti budovat své zdraví a pozitivní myšlení dosáhnout?

  • Co k tomu potřebuješ?

  • Když se řekne „moudré zacházení se zdravím.“ Co si pod tím představíš?

  • A teď se zamysli nad způsobem, jakým své zdraví tvoříš. Zvolil(a) sis s ohledem na své potřeby moudře?

Víš v čem se skrývá skutečné zdraví a pozitivní postoj k životu?

Hledej své odpovědi a až je nalezneš, pochopíš, co potřebuješ. Dál už se stačí jen rozhodnout, jak s tím naložíš.

S láskou manželé Hartmannovi (tvůrci Léčivé galerie)

A jak vlastně obrazy z Léčivé galerie  správně vnímat?

Obraz pozitivního myšlení

Nestačí si je jenom prohlédnout očima a přemýšlet o nich hlavou. Je potřeba jim otevřít své nitro. Nasávat jejich energii celým povrchem těla. Jejich barvy. Vnímat, jestli vás hřejí nebo chladí, uklidňují nebo znepokojují. Pozorovat, do kterého místa vašeho těla jejich energie směřuje. Jaké pocity, jaké emoce ve vás probouzejí. Jaké myšlenky vyvolávají, jaké téma ve vás otevírají. To vše s plným vědomím, že pohled na ně je jen zlomkem jejich skutečné síly. Odevzdat se jim s naprostou důvěrou, že každý, který přitáhne vaši pozornost, nese jedinečné poselství právě pro vás.

Mohlo by se vám také líbit...