Novinka Transformace archiv

Dva různé světy, dva různé pohledy se propojují

Stává se to. Zíráme na jednu a tu samou věc, jeden a ten samý film, divadelní hru, posloucháme stejnou hudbu a přesto každý vidíme, slyšíme a vnímáme něco úplně jiného. Jednomu se film líbí, je do jeho děje zcela vtažen a dokáže o něm hodiny s nadšením vyprávět, druhý je znuděn, zklamán, rozčarován a má pro to samé dílo pouze slova posměchu a pohrdání. Jednou kohosi napadlo učinit pokus. Posadili do hlediště diváky a sehráli divadelní hru. A pak nechali diváky, pěkně jednoho po druhém, hru převyprávět. A náhle bylo z jedné hry her tolik, kolik sedělo v hledišti diváků. Co divák, to jiná hra. Jiný příběh, jiný děj.

Podobně tomu je i tehdy, pokud různí lidé vnímají jeden a ten samý svět kolem nás, jednu a tu samou událost, či děj.

Hodně záleží na tom, v jaké úrovni vědomí se daný pozorovatel nachází, jakou má osobní zkušenost, jak moc se nechává ovlivnit mediálně- společenským klišé.

A je tu ještě jeden významný rozdíl. Velmi se liší vnímání ženy a muže. Ona ženská energie už je sama o sobě přirozeně nastavena tak, že dokáže vnímat svět kolem nás skrze pocity. Skrze srdce a duši. A co teprve v době transformační, kdy jako první vyrazila na transformační pouť a nachází se nyní na významně vyšším stupni procesu přeměny, než energie mužská! Ta je zatím přes veškerý pokrok a snahu jednotlivců stále fixována v pozici bojovníka, válečníka, závodníka a ředitele Zeměkoule, zatímco žena již překračuje bludný kruh ezoterických závislostí a pomalu a nesměle rozpouští své vlasy v opravdu svobodném vánku skutečné lásky, štěstí bez závislostí a kreativní tvorby.

Není ještě mnoho mužů, kteří dokáží překročit hranici mediálních předsudků do zóny alternativy, a ti kteří vybředli i z této zákeřné bažiny, a vydali se do skutečně svobodné zóny, dali by se spočítat na prstech jedné ruky.

Je tedy důvod k pesimismu?

Určitě ne! Vše je přesně tak, jak má být a role ženská a mužská se pomalu, ale jistě, dostávají do svého středu a stejně tak se ladí do harmonie i navzájem. Sice nenápadně, ale zcela neodvratně. Každý je ve své roli. Úlohou ženy je vnímat svět kolem sebe skrze své srdce a duši, v pocitech, ve vizích a přinášet o tom zprávy do světa mužů, který je ze své podstaty ukotven v těch nejhustších sférách jsoucna.

Nyní stojíme před důležitým prahem.

Dokáže se muž oprostit od zavádějících impulzů, které mu, významně ovlivněna vším tím informačním, ideologickým a energetickým balastem, jehož je kolem nás habaděj, přináší jeho mysl? Dokáže se zbavit svých závislostí ovlivňujících jeho úsudek, překročit práh a přijmout čistou informaci od své ŽENY, která jediná mu může pomoci? Najde v sobě muž dostatek pokory? Přijme ženu jako bytost, která mu po letech přináší klíč k jeho duši ? Dokáže opustit svět boje, závislostí a lží?

Ano, dokáže. Nyní dojde k tomu, co se mnoho let chystalo.

Mužská energie zaujme konečně své pravé místo. Nikoli v boji a válce, ale v odvaze a čistotě. Je to muž, jehož čeká velký úkol. To, co transformovaná žena přinesla z výšin, to, co navnímala svým srdcem, muž pevně uchopí v té nejčistší podobě a ukotví ve hmotné realitě. V realitě, která je mu nejbližší. Ve světě logiky a řádu, ve světě mysli. Uvážlivě a s rozvahou, ale odvážně a s potřebnou razancí, která je mu přirozeně dána. To je jeho velkým úkolem pro léta budoucí.

Je na něm, aby dokončil proces, který žena započala.

Radek 

Mohlo by se vám také líbit...