Prožitek je smyslem našeho života. Podstatou našeho bytí. Tvůrčím impulsem, určujícím směr naší cesty. Vibrací nekonečného množství barev, tónů, chutí, vůní, dotyků, pocitů, emocí, energií … Vibraci barev, zvuku hlasu a tónů jsme teď spojili do jednoho celku. Tvoříme společně originální autorská pocitová díla pro obnovu životní energie, která rozezní tóny uvnitř vaší duše. Najdete v něm to, co jste kdysi dávno ztratili. Svou podstatu. Dílo je tvořeno obrazem pro obnovu životní energie a nahrávkou s originální autorskou hudbou a Tínčiným hlasem, který vypráví příběh vaší duše, jenž se skutečně stal.

Jedinečná

 • Každá žena má v sobě jedinečnou energii. 
 • Kouzlo, které září ve chvíli, kdy si je žena své jedinečnosti vědoma. 
 • Její síla je ve vědomí sebe samé. 
 • Čím je žena vědomější, tím je silnější, něžnější i vášnivější. 
 • Tvá chvíle zazářit je právě teď! Buď jedinečná!
 • Reprodukce papír, A4, cena 350 Kč 

Život

 • Je čas vstoupit do své životní síly. 
 • Je čas si uvědomit svou životní energii.
 • Je čas o ni pečovat, s láskou ji přijímat a žít v souladu s ní.
 • V obraze je znázorněný život, životní síla a moudrost. 
 • Strom života, který vyrůstá z lůna přírody.
 • Panensky čistá příroda a křišťálově čistá voda. 
 • Strom, jenž symbolizuje srdce, život a lásku k životu. 
 • Srdce, jenž symbolizuje lásku, vztahy a rodinu.
 • Kořeny, které jsou pevně srostlé se zemí a s vodou, s životadárnou tekutinou. 
 • Slunce, které je zdrojem životní energie.
 • Kmen, který je zdravý, pevný a ať se děje cokoliv, plně ukotvený.
 • To je život. 
 • Reprodukce 100×50 cm plátno cena 1760 Kč
Reprodukce 60×30 cm plátno cena 980 Kč

Mateřství

Láska, důvěra, lůno, splynutí a životadárná síla. Já vnímám dvě svobodné bytosti, které společně kráčí životem bez závislostí a v repektu k sobě navzájem. Vnímám mateřství jako splynutí duší. Absolutní lásku. Přijetí. Vědomí společné tvorby a vzájemného, ale zcela svobodného naladění. 

Pro mě je to láskyplné vedení. Maminka jako zdravý vzor a průvodce první životní etapou dětství. Jako pilíř, opora, maják, přístav a moře. Láska absolutna. Láska duše.

Reprodukce 60×30 cm plátno cena 980 Kč

Svobodná

Co si představíte pod pojmen „Svobodná“? Já vnímám svobodu jako svobodné vnímání osvobozené od manipulace a strachu vnějšího světa. Jako svobodnou energii. Vnímám ji jako stav, kdy mám své energie vyladěny do celistvosti v harmonickém prožitku.

Svoboda je svobodné rozhodnutí bez závislostí, tvorba svobodných a laskyplných myšlenek, pocitů, skutků a prožitků, nezatížených ničím zvenku. Uvědomění si, že můj vnitřní svět tvoří mou realitu. Svobodná tvorba naplněná láskou k mému vnitřnímu vesmíru. Prožitek duše. Vědomí tvůrce. Stav mysli. Laskyplný čin, který tvoří mou realitu. Realita, díky které se mohu realizovat. Život v lásce a láska k životu. Dovolit si být svobodá ve svém prožitku. Tak jsem svou svobodu prožila já. Ale je to můj osobní pohled. Svoboda je i v tom, nechat vám ten váš. 

Objednávka reprodukcí na plátně